Calendari del curs 20/21

Inici de curs:

14 de setembre de 2020

Vacances:

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021  (ambdós inclosos)

Del 29 de març al 5 d’abril de 2021 (ambdós inclosos)

A partir del 22 de juny de 2021

Dies festius de lliure disposició:

13 d’octubre de 2020

2 de novembre de 2020

15 de febrer de 2021

24 de maig de 2021

Festa local de Castelldefels:

7 de desembre de 2020

Jornada compactada:

21 de desembre de 2020 i del 07 al 22 de juny de 2020 (ambdós inclosos)

Per als alumnes que inicien l’escolarització a P3 s’organitza un breu període d’adaptació que suposa una certa modificació dels horaris dels dos primers dies de classe, i que es fa saber a les famílies en les reunions prèvies corresponents.