Autoritzacions

Aquí podreu trobar les autoritzacions i l’enllaç per descarregar-les.

 

 

Autorització marxar sol

Autorització al·lèrgies

Autorització (a altres persones que no són el tutors/es legals) per recollir un nen/a a les sortides

Autorització medicaments

Autorització dret d’imatge per la web escolar (en revisió)

Autorització per recollir un nen/a dins l’horari escolar per anar a algun centre mèdic

Autorització per recollir un nen/a dins l’horari escolar

Autorització per fer l’activitat de piscina

Autorització marxar sol a la jornada intensiva