Biblioteca

Biblioteca oberta al barri els Dimarts i Dijous de 16:30 a 18:00h.

Us hi esperem!

 

BIBLIOTECA. ORGANITZACIÓ, RECURSOS I ACTIVITATS

 

 1. RECURSOS DE LA BIBLIOTECA
 • La biblioteca escolar centralitza tots els recursos de l’escola, tant els documents impresos com els audiovisuals. Els documents que hagin de romandre en altres dependències (tutories, aules, aules d’especialitats…) es registraran com a préstec anual o trimestral.
 • Prestatge de coneixements: diccionaris, enciclopèdies,  revistes, llibres de coneixement per a infants i adults.
 • Zona imaginació:
 • Làmines i mapes
 • Ordinadors
 • Material fungible d’ús exclusiu a la biblioteca

 

 1. NORMES DE LA BIBLIOTECA
 • La biblioteca és un tresor que hem de cuidar entre tots.

Normes generals:

 • Cuidar i respectar els llibres
 • Tenir les mans netes
 • No menjar ni beure
 • Fer silenci
 • Deixar els llibres on corresponguin

Normes de lectura:

 • Abans d’agafar, t’ho has de pensar
 • Si no saps que triar, deixa’t aconsellar
 • Deixa’t sorprendre, que de tots els llibres pots aprendre.

Normes de retorn:

 • Deixar els llibres amb gomet blau a la caixa vermella
 • Deixar els llibres amb gomet verd o groc a la caixa verda.
 • Deixar els llibres de coneixement a la caixa blava

Alumnes bibliotecaris:

Alumnat de CM que a les estones d’esbarjo, de forma voluntària, venen a la biblioteca a ajudar a organitzar-la. Hi ha uns mestres que fan pati a la biblioteca per ajudar-los i controlar el préstec als mestres.

 

 1. IMPLICACIÓ BIBLIOTECA-ESCOLA

Objectius de la biblioteca:

 • Implicació pedagògica en el currículum:
  • Activitats de lectura
  • Activitats de cerca d’informació
 • Activitats proposades per la biblioteca
 • Concurs literari Sant Jordi.
 • Biblioteca de pati.
 • 5è – Contes encadenats amb la resta d’escoles de Castelldefels.
 • Lectura en veu alta – Llegir és divertit.
 • Gust lectura..
 • Conta-contes (sant Jordi).
 • Exposició monogràfic.
 • Biblioteca oberta al barri dimarts i dijous de 16:30 a 18h.
 • Carnet de biblioteca de prèstec de llibres.
 • Xerrades adreçades a les famílies.
 • Contacontes per part del Kid&us.