Pla Català de l’Esport Escolar (PCEE)

 

PROJECTE PLA CATALÀ DE L’ESPORT A L’ESCOLA PCEE

L’Escola Garigot participa en el projecte Pla Català de l’Esport a l’Escola (P.C.E.E.).
El Projecte P.C.E.E. és un programa impulsat per la Secretaria general de l’Esport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Departament d’ensenyament, per tal de promoure un estil de vida saludable en els infants i joves del país a través de la seva participació en activitats esportives extraescolars que fomentin la pràctica regular de les activitats físiques i/o esportives, potenciant l’educació en valors i la integració i la cohesió social.

Així doncs, per tal de fomentar la participació esportiva del nostre alumnat (de nens i nenes), tant dins com fora de l’escola, en horari escolar com extraescolar, fem un seguit d’activitats anuals i col·laborem directament amb el Patronat d’Esports de lanostra ciutat.

Creiem que a través de l’esport es poden transmetre valors, cohesionar la població i crear hàbits esportius saludables, i l’escola ho promou a través de P.C.E.E.