Reutilització de llibres

L’escola participa des de fa uns quants cursos en un programa de reutilització de llibres i material didàctic.

Els llibres de text de Cicle Mitjà i Cicle Superior són socialitzats, això vol dir, que durant un curs escolar un alumne els pot utilitzar i es responsabilitza del seu bon ús i bon manteniment. Els llibres són de l’escola, es compren amb una part de la quota que les famílies de tota l’escola paguen per a material.

Aquest sistema permet estalviar despeses i fer un ús més racional dels recursos, evitant la compra de llibres tots els anys. Els llibres, es fan servir com a material de consulta a l’aula, i es porten a casa quan és necessari.

Trobareu a cada llibre la normativa que té l’escola Garigot respecte al programa de reutilització així com una etiqueta on apuntem el nom de l’alumne que fa servir cada llibre durant cada curs.

Per aconseguir un bon funcionament d’aquest sistema necessitem el compromís dels alumnes i de les seves famílies. Els vostres fills rebran uns llibres a principi de curs. En alguns nivells són nous ja que s’ha implantat el nou currículum. En altres casos, són llibres reutilitzats, però que estan en bon estat.

Si al final de curs detectem que un llibre s’ha malmès o s’ha perdut la família l’haurà d’abonar o reposar.

 

NORMATIVA PER AL BON ÚS DELS LLIBRES DE TEXT

  1. Tots els llibres són de tothom. Els compartim.
  1. Escriu el teu nom a l’etiqueta amb llapis.
  1. No treguis ni espatllis els folres.
  1. Si es fa malbé un llibre o es perd, comunica-ho al mestre el més aviat possible.
  1. Si fas malbé un llibre l’hauràs d’arreglar i, si el perds, hauràs de comprar-ne un de nou.
  1. No escriguis als llibres.
  1. Si cal, copia els exercicis i fes-los en un quadern.
  1. Pots portar els llibres a casa només quan el mestre o la mestra ho consideri imprescindible.
  1. Cal tenir cura dels llibres en tot moment. Conserva’ls tal i com a tu t’agradaria trobar- los. El proper curs els farà servir un altre alumne.
  1. Si tots hi col·laborem, aprofitarem els llibres durant molts anys, estalviarem diners i cuidarem el medi ambient.