Percentatge de famílies (per grup classe) connectades a l’aplicació ClassDojo de l’Escola

A continuació podeu veure el percentatge de famílies connectades a l’aplicació ClassDojo. (24/10/20)
Us animen a aconseguir el 100% el més aviat possible.
Quin serà el primer grup classe a arribar al 💯 %?

Grup Classe
Famílies Connectades
Grup Classe
Famílies Connectades

I3
73%
I4A
80%

I4B
52%
I5A
66%

I5B
64%
I5C
87%

1rA
84%
1rB
62%

2nA
75%
2nB
60%

3rA
54%
3rB
63%

4tA
80%
4tB
92%

5èA
52%
5èB
80%

6èA
60%
6èB
62%