Objectius generals de la comissió de Consell d’alumnes 

  • Facilitar i estimular la participació dels alumnes i les tutories en les festes i en la vida de l’escola en general, alhora que afavorim el treball de l’expressió davant les altres persones.
  • Responsabilitzar els nens de 6è d’acompanyar els representants de CI abans i després de la reunió i d’ajudar-los a fer les anotacions de les tasques a fer.

Components:  Som dos representants de cadascuna de les classes de primària i a final de curs convidem els companys de P5. Ens acompanyen les mestres coordinadores dels cicles i la cap d’estudis, que modera la reunió.