Calendari del curs i horaris

CALENDARI 2021-2022

Calendari

 • El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d’organització del curs dimarts  1 de setembre.
 • Inici de curs: 13 setembre 2021.
 • Vacances de NADAL: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos.
 • Vacances de SETMANA SANTA: de l’11 d’abril al 18 d’abril de 2022, ambdós inclosos.
 • Festa local a Girona ciutat: 29 d’octubre de 2021.
 • Dies festius de lliure disposició acordats pel Consell Escolar: 11/10/21, 7/12/21, 25/2/22, 2/5/22.
 • Jornada Continuada:
  • dimecres 22 de desembre de 2021 i
  • del 7 al 22 de juny 2022
 • 22 de juny del 2022 acaben les classes.

Tenen la consideració de dies festius els que determini per l’any 2022 el Departament de Treball.

En tot moment el Centre s’adaptarà a les modificacions que s’hagin de fer seguint les directrius del Departament d’Educació i Sanitat en relació a la Covid 19. 

HORARI Educació Infantil i Educació Primària:

Matí: de 9h a 12:30h

Tarda: de 15h a 16:30h

 

Com a mesura d’excepció i mentre duri la situació de la Covid-19, farem entrades esglaonades. Per aquest motiu, i per afavorir una entrada i sortida més fluïda, els alumnes entraran i sortiran d’acord amb el que s’especifiqui en el Pla d’Obertura de centre, que s’aprovarà al setembre i que en principi preveu un marge de 10-15’ per entrades i sortides, per la qual cosa els alumnes començaran a entrar a les aules a les (es concretarà al setembre) i començaran a sortir a les (es concretarà al setembre), per la porta i dins l’horari que tinguin assignats.

Esbarjo:

Degut a la Covid 19, es faran dos torns (veure Pla d’Organització per l’obertura al setembre que es publicarà abans del començament de les classes)

 

Els alumnes de P-3, per tal de facilitar la seva adaptació al centre, fan una incorporació esglaonada a l’escola. Es divideix cada classe en dos grups i s’alterna la incorporació al centre entre matí i tarda. S’explica el funcionament de l’acollida a la reunió de principi de curs de P3. Ajuden a l’adaptació de P3 la TEI i la mestra de suport d’educació infantil.

Aquest curs, no hi haurà SEP fora de l’horari lectiu.

 

HORARI d’atenció de l’EQUIP DIRECTIU:

Directora:  Fina Teba

Cap d’estudis: Teresa Garcí­a

Secretària: Pepi Muñoz

Es concretarà abans de principi del dia 14 de setembre

Com a mesura preventiva per la Covid 19, les famílies no poden entrar dins el recinte, per tant, caldrà demanar cita prèvia trucant a l’escola i seguir el protocol de la Covid 19