Ús del Mòbil

ÚS DE MÒBILS (S’aprova afegir aquest punt  a les NOFC al CE del 18 de juny de 2018).

ALUMNES:

Està prohibit que els alumnes portin mòbil i altres dispositius digitals a l’escola.

En cas que el mestre confisqui un mòbil es posarà dins un sobre. L’alumne signarà a la solapa (la signatura ocuparà les dos parts del tancament) i es custodiarà a direcció, fins que la família vagi a buscar-lo al centre. El mestre que ha confiscat el mòbil, trucarà a la família per explicar-li la situació.

 

MESTRES:

  1. Es podrà utilitzar mòbil en les sessions de classe, amb ús educatiu sobretot en les sessions en què no es disposa d’ordinador: fer observacions, posar notes, utilització com cronòmetre, consultar les activitats programades de classe (planificació), buscar algun recurs que s’ha de llegir davant els alumnes, recollida d’alguna imatge per posar al web o revista… En aquest darrer cas, en finalitzar les sessions amb alumnes, s’hauran de descarregar aquestes imatges als dispositius d’escola.
  2. Es podrà utilitzar el mòbil igualment per rebre i fer trucades a/de l’escola i centres amb què es fan activitats pedagògiques, en cas de sortides, colònies o espera d’una confirmació/supressió d’activitat en un moment puntual.
  3. L’equip directiu podrà utilitzar el mòbil per atendre trucades o avisos per diferents canals, provinents del Departament, Ajuntament, Consell Esportiu, LIC, EAP, serveis socials i altres entitats educatives que es comuniquen directament amb el telèfon personal de la direcció (evitant els moments lectius, exceptuant casos molt urgents).
  4. Està prohibit utilitzar el mòbil per ús personal aliè a l’ús educatiu, en les sessions en què s’està atenent alumnes (trucades, whatsapp…). Quan es fa classe amb els alumnes el telèfon hauria d’estar endreçat i en silenci. Solament es traurà si s’ha d’utilitzar amb ús educatiu (veure punt 1) i sempre en silenci.
  5. Es podrà utilitzar mòbil  en cas de necessitat d’ús personal en les sessions de permanència al centre sense alumnes, a la sala de mestres o a les classes, si no hi ha alumnes (en aquest darrer cas seria quan coincideix una permanència de mestre dins l’horari lectiu dels alumnes o durant les sessions d’esbarjo).