PEC/ NOFC

PRINCIPIS DEL PROJECTE EDUCATIU:

  • Educació com a procés per al desenvolupament de la persona.
  • Integració del centre i la seva tasca educativa en el seu entorn.
  • Respecte i formació en el pluralisme i els valors democràtics.
  • Igualtat entre les persones i comunicació com a base de la convivència.
  • Línia pedagògica comuna i consensuada.
  • Esforç per adaptar-s’hi als canvis de la societat i les noves tecnologies.
  • Preocupació pel treball de la sostenibilitat i els hàbits saludables.
  • Gestió institucional basada en la democràcia, el foment del treball cooperatiu entre tots els membres de la comunitat i l’avaluació contínua.

PEC

Projecte língüístic (annex 2 del PEC)

NOFC

Ús del mòbil

Carta de compromís educatiu.