La Ràdio

Les nenes i els nens de cinquè de primària participen del projecte de la ràdio a l’escola. Aquest projecte pretén facilitar l’expressió oral i desenvolupar diferents habilitats lingüístiques en llengua catalana, castellana i anglès. Alhora, es fomenta l’ús responsable de les noves tecnologies i es potencia l’educació en valors.

Un dia a la setmana 4 infants de 5è recorren l’escola, entrevisten l’alumnat, mestres i personal PAS per a conèixer les novetats setmanals i els recursos lingüístics i projectes que s’estan treballant aquella setmana.

Els divendres a les 9, es fa el programa des de l’espai de radio que hi ha a la primera planta de l’escola.

Mitjançant aquest projecte interdisciplinari, pretenem fomentar totes les competències bàsiques potenciant sobretot l’educació en valors, la cooperació i la coeducació.