L’escola

Benvinguts/des a l’escola Can Manent,

Ens definim com escola catalana, arrelada al poble i amb la participació de tota la comunitat educativa: mestres, famílies i alumnes, l’escola va establint vincle amb l’entorn urbà, rural i natural de Cardedeu, a partir de la seva descoberta i coneixement. Identificada amb la cultura pròpia de Catalunya i transmissora de valors de convivència i de respecte per totes les cultures, es compromet en l’educació com a eina d’emancipació personal i de millora de la societat.

La llengua catalana, com a llengua pròpia de l’escola, és la vehicular i d’aprenentatge. El centre en potencia l’ús comunicatiu i funcional, alhora que vetlla pel coneixement i domini de totes les llengües curriculars.

Esperem que us sentiu molt a gust amb nosaltres i participeu de la manera que us plagui en el nostre projecte