Espai de treball a la comunitat de mitjans

Tal i com  havíem anunciat a les reunions d’inici del present  curs 2017-18 els mestres portàvem  uns anys reflexionant i visitant altres escoles buscant noves maneres de presentar situacions de treball, també a l’educació Primària, que fossin coherents amb el nostre Projecte Educatiu global i recollissin d’alguna manera enfocaments d’aprenentatge que ja practiquem a Educació Infantil des de la creació de l’escola ara ja fa 10 anys, però adaptades a la realitat amb les exigències de la Primària i atenent la diversitat dels nostres alumnes.

A partir d’un buidat del currículum oficial dels cursos de la Comunitat de Mitjans, vam identificar quins aprenentatges curriculars de les àrees de llengua catalana (lectura/escriptura), llengua anglesa (llenguatge oral), matemàtiques ( mesura/geometria/raonament/càlcul )  eren susceptibles de ser treballats en grups heterogenis combinant alhora nens de 1r. 2n i 3r. de Primària, procurant augmentar el grau d’autonomia global del nen i les relacions d’aprenentatge entre infants de diferents edats on els uns poden ajudar i col.laborar amb els altres.

Per fer-ho hem hagut d’adequar l’Espai i el Temps escolar. Quan a l’Espai hem alliberat i dotat espais dins les aules grans de grup o petites de suport  i dels passadissos. Quan al Temps hem aconseguit fer coincidir 11 mestres per poder fer 10 grups més reduïts en la franja de després del pati dels dilluns, dimarts, dimecres i divendres.

                                                                    Els nostres espais de treball:

Clar i català Fins l’infinit Language Lab  Geometrix

Menjamots

Fem de detectius Les mil i una Espai d’art El Mercat El poder dels nombres

En aquestes primeres setmanes de posada en marxa dels Espais hem pogut posar a prova les activitats dissenyades i en general hem de valorar-les com a molt adients i aquesta experiència ens servirà per poder fer els reajustament que calgui i  implementar-les plenament durant el pròxim curs.

A manera de petita mostra podeu mirar algunes imatges del desenvolupament dels Espais de Treball en aquesta Presentació d’imatges