Acollida

El servei d’acolida té com a objectiu facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral posant a disposició de les famílies uns espais i professionals que tenen cura i atenen els infants en el temps previ i posterior a l’horari escolar. El servei d’acollida és titularitat de l’AFA i el gestiona l’empresa CASOLEM. Aquest servei es du a terme en diferents espais de l’escola , i s’ofereix en horari de matí (de 7:30 a 9) i de tarda (de 16:30 a 17:30).

Si feu ús fix de les 2 franges horàries costa 35 € al mes. Si feu ús fix de matí o tarda 30€ al mes. Cal ser soci de l’AFA.

Si feu un ús esporàdic costa 5 € matí o tarda.

Els dies o períodes de jornada intensiva, l’AFA ofereix un servei d’acollida extraordinària, cobrint les franges que no cobreix el departament d’Ensenyament fins complementar l’horari entre 7:30 i 17:30.

Més informació