Ètica i Estètica a l’Escola

L’espai que rep als infants i a les seves famílies ha de ser un lloc cuidat estèticament alhora que funcional. Vetllem i estem en contínua recerca per crear espais bells i cuidats que facilitin que els infants i els adults puguin desenvolupar processos d’investigació vius i actius. Tenir en compte que els infants es poden beneficiar d’espais on els colors mantenen un equilibri, les formes es relacionen entre elles, el mobiliari estableix un diàleg amb els seus moviments i els elements que l’habiten busquen enriquir la globalitat dels protagonistes que habiten l’escola, és donar credibilitat als seus processos d’aprenentatge. Fugir del desordre permet evitar que s’instal·li la indiferència o la desídia, actituds ambdues molt poc constructives en un entorn humà.

Creiem que l’ambient ha de comunicar els nostres valors i el nostre interès perquè els infants i les seves famílies se sentin acollits. Però també creiem en l’espai com a activador de l’aprenentatge. És per això que anem dissenyant la nostra escola cuidadosament, a poc a poc, tal i com ens ha ensenyat Loris Malaguzzi, donant valor educatiu a l’estètica.
Al darrera d’aquesta estètica, hi ha una ètica, una manera de veure l’educació i el creixement de l’infant. Quan parlem d’ètica i estètica també estem parlant de responsabilitat, en sentit de compromís com a mestres, de cuidar aquest espai comú.

“Si penses que envoltar-se de coses maques no és una frivolitat i que l’estètica no és només una qüestió de forma, sinó de fons, no un tema superficial sinó una declaració de principis de llarg abast, aleshores estaràs d’acord en que això també és veritat pels infants. Francesco Tonucci deia en una conferència recent que l’escola hauria de proporcionar un entorn ric, que només d’entrar-hi fos en si mateix un acte educatiu, i que els espais haurien de ser adequats amb el mateix criteri i estima amb el que decorem les nostres cases. Tots ens sentim millor si la nostra casa ens sembla maca, sempre és més agradable treballar en un entorn acollidor i, sens dubte, tots provem de personalitzar i millorar els espais en els que ens movem.” (Elena Ferro: L’Estètica a l’escola).