Projecte educatiu

Project_edu

 

“Som una escola que respira, que batega i que pensa”

 

 

 

Som una escola pública de creació recent, cinquena a Cardedeu. Vam començar el curs 2007-08 amb infants de tres a cinc anys per anar  creixent amb ells, curs per curs, fins a arribar a ser una escola sencera d’Educació Infantil i Primària: dels tres als dotze anys. Vam estar quatre cursos en mòduls provisionals a la zona del Pavelló. Ara ja podem gaudir d’un edifici definitiu prop de la granja de Can Manent que dóna nom a l’escola. El curs 2015-16  teniem  completat els dos nivells de cada curs des de P-3 fins a 6è.

Amb la definició d’escola  catalana,  arrelada al poble i amb la participació de tota la comunitat educativa: mestres, famílies i alumnes, l’escola va establint vincle amb l’entorn urbà, rural i natural de Cardedeu, a partir de la seva descoberta i coneixement. Identificada amb la cultura pròpia de Catalunya i transmissora de valors de convivència i de  respecte per totes les cultures, es compromet en l’educació com a eina d’emancipació personal i de millora de la societat.

La llengua catalana, com a llengua pròpia de l’escola, és la vehicular i d’aprenentatge. El centre en  potencia l’ús comunicatiu  i funcional, alhora que  vetlla pel coneixement  i domini de totes les llengües curriculars.

Hem encetat una proposta educativa que té en compte els processos d’aprenentatge dels alumnes i la seva dimensió personal, per ajudar-los a créixer tant en coneixements com en actituds i valors.

Sustentem  el projecte en els principis d’atenció a l’infant per conèixer-lo i potenciar les seves possibilitats, i en  l’aprenentatge a través de l’acció, l’experiència i la relació amb el medi. Hem anat concretant aquesta concepció d’escola activa a l’Educació Infantil, comunitat de Petits,  l’hem  continuat  a primer, segon i tercer de Primària, comunitat de Mitjans,  i a quart, cinquè i sisè, comunitat dels Grans. Per això, el debat pedagògic, la formació de claustre i la comunicació amb els moviments de renovació pedagògica, són per a nosaltres una eina fonamental de recerca i de consolidació de la línia de l’escola.

Cardedeu, febrer de 2015