Com treballem les Matemàtiques

 1. A l’hora de plantejar qualsevol activitat matemàtica haurem de preveure aquestes fases:
VIVENCIAR MANIPULAR REPRESENTAR ABSTREURE GENERALITZAR
 1. Els jocs matemàtics s’han d’incloure en les activitats per treballar els diferents àmbits de la matemàtica.
 2. Partir el màxim possible de situacions reals i properes a l’infant.
 3. És molt important que el nen/a verbalitzi allò que ha deduït, fet, conclòs… el mestre vetllarà perquè hi hagi llenguatge matemàtic. El vocabulari matemàtic és una part molt important.
 4. És molt important que el nen expliqui les seves estratègies davant del grup i que es recullin en un racó de l’aula, penjades per compartir-les amb la resta de companys.
 5. Provoquem situacions on l’infant ha de cercar solucions, utilitzar les pròpies estratègies. Cada infant pot tenir una estratègia pròpia.
 6. Les matemàtiques hauran d’estar incloses dins dels projectes, ambients, tallers:
 • A cada projecte es treballarà un problema
 • Un problema d’estadística.
 • Una representació matemàtica.
 1. Prioritzem el procés per damunt del resultat.
 2. Els materials han d’estar sempre a l’abast dels nens i nenes, ells triaran el material que necessitin: Reglets, àbacs, calculadores, targetes Montessori, el quadre dels 100 primers nombres, la recta numèrica, estris de mesura…
 3. Les estratègies per treballar la matemàtica han de portar que els infants es facin unes preguntes de manera sistemàtica:
 • Què hem de fer?
 • De quantes maneres ho podem fer?
 • Quina és la millor?
 • Vaig bé?
 • Com ho he fet?

I procurar a qualsevol alumne èxit, perquè es senti satisfet pel seu procés d’aprenentatge, és a dir, evitar la seva desmoralització.

 

Hem relacionat el nostre decàleg de com treballar les matemàtiques amb el del professor Pere Puig Adam (1955) :

Decàleg de l’Educació Matemàtica (Pere Puig Adam)

 1. No adoptar una didàctica rígida, sinó adaptada en cada cas a l’alumne, observant-lo constantment.
 2. No oblidar l’origen concret de la Matemàtica ni els processos històrics de la seva evolució.
 3. Presentar la Matemàtica com una unitat en relació amb la vida natural i social.
 4. Graduar acuradament els plans d’abstracció.
 5. Ensenyar guiant l’activitat creadora i descobridora de l’alumne.
 6. Estimular aquesta activitat despertant interès directe i funcional vers l’objecte del coneixement.
 7. Promoure en tot el possible l’autocorrecció.
 8. Aconseguir un cert mestratge en les solucions abans d’automatitzar-les.
 9. Tenir cura que l’expressió de l’alumne sigui traducció fidel del seu pensament.
 10. Procurar a qualsevol alumne èxits que evitin la seva desmoralització.
Decàleg de Can Manent  Decàleg del professor Pere Puig Adam
Punt 1 Punt 6
Punt 2 Punt 2,3,7
Punt 3 Punt 2,3,7
Punt 4 Punt1
Punt 5 Punt 6,10 (provoquem)
Punt 6 Punt 3
Punt 7 Punt 10
Punt 8 Punt 1,5
Punt 9 Punt 4,5
Punt 10 Punt 8, 9, 10