Organització per Comunitats

La nostra escola organitza els alumnes en 3 comunitats:

Comunitat de Petits: de P3 a P5 d’Educació Infantil

Comunitat de Mitjans: de 1r. a 3r. d’Educació Primària

Comunitat de Grans: de 4t. a 6è d’Educació Primària