Les noves tecnologies

Un dels objectius primordials és el d’integrar les noves tecnologies al procés d’aprenentatge dels nostres alumnes. Integrem les noves tecnologies dins del currículum, aprofitant al màxim els recursos informàtics i audiovisuals:

  • Pissarres digitals interactives a totes les aules
  • Dues aules d’informàtica totalment equipades
  • Racons d’ordinador a les classes
  • “Armari” d’ús col·lectiu de portàtils i tablets
  • Altres materials multimèdia: càmeres de vídeo, càmeres de fotos, ràdio xtec, DVDs, equips musicals,lupes binoculars, …

Aquestes noves tecnologies també ens faciliten la comunicació família-escola mitjançant el correu electrònic i la pàgina web del centre.

El centre ha participat en la convocatòria de projectes d’innovació: Aprenem i ens divertim amb les TIC (2009).