Les noves tecnologies

Un dels objectius primordials és el d’integrar les noves tecnologies al procés d’aprenentatge dels nostres alumnes. Integrem les noves tecnologies dins del currículum, aprofitant al màxim els recursos informàtics i audiovisuals:

  • Pissarres digitals interactives a totes les aules
  • Dues aules d’informàtica totalment equipades
  • Racons d’ordinador a les classes
  • Armari d’ús col·lectiu de portàtils, chromebooks i tablets.
  • Treball de robòtica amb Bee bots, Pro bots, scratch, lego 2.0
  • Altres materials multimèdia: càmeres de vídeo, càmeres de fotos, ràdio xtec, DVDs, equips musicals, lupes binoculars, …

Aquestes noves tecnologies també ens faciliten la comunicació família-escola mitjançant el correu electrònic i la pàgina web del centre.

El centre ha participat en la convocatòria de projectes d’innovació: Aprenem i ens divertim amb les TIC (2009).

Arrel de la situació viscuda darrerament, on la necessitat d’utilitzar plataformes per a treballar a distància, hem incorporat al centre el treball amb GSuite des de 1r de Primària. Al cicle inicial, les activitats estan encaminades a què els alumnes tinguin un primer contacte amb el Classroom a l’escola. Al cicle mitjà i superior les activitats proposades aniran incrementant la complexitat progressivament per tal que els alumnes vagin adquirint la competència digital.

Aquestes noves tecnologies també ens faciliten la comunicació família-escola mitjançant el correu electrònic, la pàgina web, del centre, el Twitter i el Telegram