Equip humà

L’equip docent del nostre centre

Els mestres guien els nens i les nenes en el seu creixement personal dins d’un ambient de confiança i exigència, que afavoreix el desenvolupament de l’autonomia personal i de la seva autoestima, alhora que fa construir aprenentatges.

EQUIP DIRECTIU:

 • Directora: Júlia Martínez Arribas
 • Cap d’estudis: Vicky Retuerto Egea
 • Secretària: Carme Parrondo Vega

PROFESSORAT DEL CENTRE

EDUCACIÓ INFANTIL 3 anys:
 • Tutora P3: Loida Pastallé Milià
EDUCACIÓ INFANTIL:
 • Tutora Infantil A:: Carla Torrent
 • Tutora Infantil B: Monika dal Maschio
 • Tutora Infantil C: Susanna Peñas
ANGLÈS EDUCACIÓ INFANTIL:
 • Carme Parrondo Vega
CICLE INICIAL:
 • Tutora Cicle Inicial A: Anabel Cantos
 • Tutora Cicle Inical B: Arantxa Pérez
 • Tutora Cicle Inicial C: Sara Tomás
CICLE MITJÀ:
 • Tutora Cicle Mitjà A: Eva Sedó
 • Tutora Cicle Mitjà B: Judith Molina
 • Tutora Cicle Mitjà C: Montse Adalid
CICLE SUPERIOR:
 • Tutor Cicle Superior A : Sergi Rayo
 • Tutora Cicle Superior B: Jenny Corrales
 • Tutor Cicle Superior C: Dani Querol
MÚSICA:
 • Clara Síles Amat
EDUCACIÓ FÍSICA:
 • Arantxa Pérez, Judith Molina i Daniel Querol
ANGLÈS PRIMÀRIA i SCIENCE PRI:
 • Lucia Tàrraga
EDUCACIÓ ESPECIAL:
 • Júlia Martínez Arribas
BIBLIOTECA:
 • Júlia Martínez Arribas
SUPORT EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
 • Vicky Retuerto Egea
RELIGIÓ:
 • Mónika Dal Maschio Eisele
EQUIP PSICOPEDAGÒGIC:

L’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) depèn del Departament d’Ensenyament. Els psicopedagogs tenen funcions de prevenció, detecció, diagnòstic, valoració i, si s’escau, derivació d’aquells alumnes amb necessitats educatives especials. També assessoren i donen suport tècnic al professorat del centre.

 • Psicopedagoga: Cristina Aguilera
 • Fisioterapeuta: Aina
 • Logopeda: Rosa Vives