Equip humà

L’equip docent del nostre centre

Els mestres guien els nens i les nenes en el seu creixement personal dins d’un ambient de confiança i exigència, que afavoreix el desenvolupament de l’autonomia personal i de la seva autoestima, alhora que fa construir aprenentatges.

EQUIP DIRECTIU:

 • Directora: Júlia Martínez Arribas
 • Cap d’estudis: Vicky Retuerto Egea
 • Secretària: Carme Parrondo Vega

PROFESSORAT DEL CENTRE

EDUCACIÓ INFANTIL 3 anys:
 • Tutora P3: Loida Pastallé Milià
EDUCACIÓ INFANTIL 4 anys:
 • Tutora P4: Susanna Peñas Boira
EDUCACIÓ INFANTIL 5 anys:
 • Tutores P5: Judit Carbonell i Vanessa Mañas
ANGLÈS EDUCACIÓ INFANTIL:
 • Carme Parrondo Vega
1r de PRIMÀRIA:
 • Tutora 1r: Neus Rovira Benaiges
2n de PRIMÀRIA:
 • Tutora 2n: Anna M. García Gómez
3r de PRIMÀRIA:
 • Tutora 3r: Eva Sedó Bienes
4t de PRIMÀRIA:
 • Tutora 4t: Anabel Cantos Rosa
5è de PRIMÀRIA:
 • Tutora 5è A: Eva Bou
 • Tutora 5è B: Sara Píccolo Martín
6è de PRIMÀRIA:
 • Tutor 6è A: Alexis Ruiz
 • Tutor 6è B: Dani Querol
MÚSICA:
 • Cristina García
EDUCACIÓ FÍSICA:
 • Judith Molina Quesada
ANGLÈS PRIMÀRIA i SCIENCE PRI:
 • Maria Ortega
EDUCACIÓ ESPECIAL:
 • Sara Tomàs Jiménez
 • Júlia Martínez Arribas
BIBLIOTECA:
 • Júlia Martínez Arribas
 • Anna M. Garcia Gómez
SUPORT EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
 • Vicky Retuerto Egea
RELIGIÓ:
 • Mónika Dal Maschio Eisele
EQUIP PSICOPEDAGÒGIC:

L’equip d’assessorament psicopedagògic (EAP) depèn del Departament d’Ensenyament. Els psicopedagogs tenen funcions de prevenció, detecció, diagnòstic, valoració i, si s’escau, derivació d’aquells alumnes amb necessitats educatives especials. També assessoren i donen suport tècnic al professorat del centre.

 • Psicopedagoga: Laura Bueno