L’educació emocional

L’Educació emocional i social constitueix un altre dels eixos de l’acció educativa del nostre centre. Cada alumne esdevé protagonista indiscutible de tots els processos d’ensenyament-aprenentatge. Per tant, volem que els nostres alumnes se sentin a gust i motivats per superar els diferents reptes que se’ls proposin. Aquest no és un treball puntual, sinó que és present a la nostra pràctica cada dia. Tot i així, per contribuir a aconseguir aquesta fita realitzem un treball explícit d’emocions:

  • Des del curs 08/09 apliquem el Programa Escolta’m amb l’objectiu de proporcionar a l’alumne més seguretat afectiva, així com afavorir una autoimatge positiva. Alhora, afavoreix establir i enfortir vincles entre alumnes i alumne-mestre.
  • Incorporació de programes com ara: Pensar i sentir, Decideix, Filosofia 3/18, Mediació, …
  • Realització de tallers d’emocions

Paral·lelament, es treballen els aspectes socials. Formem ciutadans per formar part d’una societat en la que el treball en equip, els valors democràtics i l’esperit crític són indispensables per assolir l’èxit. A la nostra escola:

  • Es facilita un espai setmanal per facilitar l’autoregulació del grup: La tutoria.
  • Creem vies de comunicació amb els nostres alumnes: Bústies, caixes de pensaments, …
  • Fomentem el treball en grup mitjançant la metodologia del Treball cooperatiu.
  • Cada aula té delegats que constitueixen un pont entre les aules i l’Equip Directiu amb l’objectiu d’anar construint, dia a dia, la nostra escola.
  • Participació en el programa d’innovació #Aquíproubullying per tal de millorar la convivència al centre i prevenir qualsevol situació d’assetjament al centre.