AFA (Associació de Famílies d’Alumnes)

 

L’AFA és l’Associació de Famílies d’Alumnes de l’escola Benviure. S’encarrega de donar suport i assistència a tots els membres de la comunitat educativa, i representa les famílies davant de tots els òrgans de govern i participació de caire educatiu del centre i del nostre municipi.

La nostra Associació és plural, acollidora, participativa i transparent, creant la xarxa necessària per promoure i col·laborar en l’educació integral dels nostres fills i filles.

Els principals objectius són:

 • Vetllar i atendre les necessitats generals de l’alumnat i les seves famílies, afavorint la comunicació i la cooperació entre tots els membres de la nostra comunitat educativa.
 • Fomentar la participació de les famílies en la gestió del centre.
 • Participar i organitzar serveis de suport a l’alumnat i les famílies (Acollides, menjador, extraescolars, xerrades formatives, …)
 • Administrar el fons de l’AFA (quota de soci/a) amb l’objectiu de millorar els recursos dels que disposa l’alumnat.

Activitats que gestiona l’AFA

 • Extraescolars.
 • Menjador i serveis d’acollides.
 • Programa de reutilització de llibres de text.
 • Venda de roba esportiva.
 • Administrar la subvenció per una auxiliar de conversa en anglès en horari lectiu.
 • Xerrades formatives d’interès per les famílies.
 • Organització de festes i trobades per tota la comunitat educativa.

Quota de soci/a:

La quota de l’AFA és de 25€ anuals per família, independentment dels fills/es que es tinguin escolaritzats,

Aquests diners es destinen a promoure activitats enriquidores pels nostres infants i per les famílies del centre, i per dotar dels recursos necessaris per la millora de la qualitat educativa del centre.

Contacte: