Menjador

LA COMISSIÓ DE MENJADOR I ACOLLIDA

La comissió de menjador – acollida té com a objectius principals, a més de garantir una alimentació adequada, vetllar per l’adquisició d’hàbits i conductes educatives referents a la convivència, a l’alimentació, a la higiene, al lleure i al descans i fer arribar, mitjançant reunions periòdiques amb l’empresa de menjador i la direcció del centre, els precs i preguntes que ens adrecen els pares del centre.

El temps de menjador i acollida pretén oferir una continuïtat en la tasca educativa de l’escola i garantir a tots els alumnes que l’utilitzen, la seva formació tant a l’hora de dinar com a les estones del lleure, possibilitant-los l’adquisició d’hàbits personals i socials.

Contacte:

comissiomenjadorafabenviure@gmail.com