L’aprenentatge experimental

És una realitat que s’aprèn molt més amb l’experimentació, la manipulació i la vivència que tan sols rebent informació. Allò que han viscut és difícil d’oblidar.

Volem desenvolupar la seva capacitat de pensar, fer, comunicar i debatre.

Volem desenvolupar les capacitats de formulació d’hipòtesi, idear maneres de comprovar-les: observar, recollir dades, interpretar els resultats, comprovar les hipòtesi prèvies i elaborar conclusions donant veracitat o falsedat.

Els encaminem a treballar amb autonomia, responsabilitat, organització i rigor científic.

L’assaig-error estimula la seva capacitat d’imaginació, augmenta la curiositat i construeix els seus propis aprenentatges.
Volem crear uns bons hàbits d’us i treball dels material i estris d’una aula de ciències (laboratori).

La pròpia cerca d’informació per resoldre els seus dubtes o curiositats els dóna autonomia augmentant el seu interès per conèixer i aprendre.