La pràctica esportiva

L’escola està immersa en el PLA CATALÀ DE L’ESPORT ESCOLAR (PCEE). Els Departaments d’Educació i de Vicepresidència de la Generalitat, mitjançant la Secretaria General de l’Esport impulsen el PCEE, adreçat principalment a incrementar la participació dels infants i joves en activitats físiques i esportives en horari no lectiu en el propi centre educatiu i i, alhora, emprar aquestes pràctiques per a la difusió i educació d’hàbits saludables.

Per aquesta raó les activitats físiques en horari lectiu i les activitats extraescolars esportives estan coordinades per tal d’aconseguir els mateixos objectius dins de l’àmbit esportiu (hàbits d’higiene, participació en activitats esportives municipals i comarcals, estil de vida saludable, actituds i valors enfront l’esport).