Reutilització de llibres

LA COMISSIÓ DE LLIBRES

És un projecte on participa tota la COMUNITAT EDUCATIVA (alumnes, mares i pares, professorat , equip directiu i AMPA).

Entre tots fomentem actituds i valors com:

  • El saber compartir.
  • La solidaritat i l’esperit cooperatiu.
  • La igualtat.
  • El respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.
  • El reciclatge i el respecte pel medi ambient, etc.

A més, tenir cura dels llibres per tal de ser reutilitzats posteriorment per companys de cursos inferiors, suposa un Estalvi Econòmic per a les famílies. Únicament s’haurà de pagar una quota anual per al manteniment i funcionament del Programa que serà inferior al cost del lot dels llibres.

Les responsables de la comissió de llibres és:

  • Sheila Claret Parra
  • Anna Torres Macías