Biblioteca

BIBLIOTECA

És un projecte on participa tota la COMUNITAT EDUCATIVA (alumnat, famílies, professorat , equip directiu i AFA).

Mitjançant diferents activitats relacionades amb els llibres pretenem fomentar actituds i valors com:

  • El saber compartir.
  • La solidaritat i l’esperit cooperatiu.
  • La igualtat.
  • El respecte i la responsabilitat davant els materials comunitaris.
  • El reciclatge i el respecte pel medi ambient, etc.

Projecte de reutilització de llibres

Aquesta comissió vetlla per la cura dels llibres per tal de ser reutilitzats posteriorment per companys de cursos inferiors, suposant un Estalvi econòmic per a les famílies. Únicament s’haurà de pagar una quota anual per al manteniment i funcionament del Programa que serà inferior al cost del lot dels llibres.

Contacte:

comissiobibliotecaafabenviure@gmail.com