L’aprenentatge de la lectura i l’escriptura

La lectura i l’escriptura són aspectes que cal treballar molt i establir unes bases importants, ja que són el mitjà de gairebé tota la resta d’aprenentatges.

LECTURA

La treballem a partir del constructivisme. A P3 comencem a fer una lectura global i a poc a poc, a mida que avancen els cursos, s’arriba a la lectura analítica.

Per fomentar i afavorir l’aprenentatge de la lectura fem servir alguns recursos:

  • Treball de pràxis a Educació Infantil per millorar la pronunciació i la discriminació auditiva dels sons.
  • La maleta viatgera de la biblioteca a Infantil per motivar la lectura.
  • La carpeta lectora a P5 per afavorir la lectura sistemàtica i la seva comprensió.
  • La dedicació de mitja hora diària dins l’horari escolar a Primària per perfeccionar la lectura i la comprensió.
  • La lectura des de totes les àrees de textos de tipologia diversa.
  • El préstec de llibres de la biblioteca per dinamitzar l’hàbit lector.

El curs 2006-2007 vam participar en la convocatòria de Projectes d’Innovació Biblioteca Escolar PUNTEDU: Endeguem la biblioteca escolar.

ESCRIPTURA

Per treballar la part mecànica de l’escriptura es fa un treball sistemàtic a Infantil en referència a la direccionalitat dels traços, la correcta pressió del llapis, …

L’expressió escrita es treballa al llarg de tota l’escolaritat en les diferents tipologies textuals a través del taller d’escriptors i de l’escriptura significativa des de totes les àrees. A tota la Primària dediquem un espai amb el suport de dos mestres a l’aula per poder incidir en les necessitats individuals dels alumnes.

Des de l’àrea de català es treballa l’expressió escrita utilitzant els textos dels alumnes per a treballar els diferents aspectes que s’han de tenir en compte a l’hora d’escriure (ortografia, gramàtica, morfosintaxis, …)