L’aprenentatge de l’anglès

El Benviure sempre ha donat una especial importància a l’aprenentatge de la llengua anglesa i ha desenvolupat diverses activitats per tal de millorar el nivell de competència lingüística en acabar l’Educació Primària.

La llengua s’introdueix als 3 anys de manera vivencial i lúdica, mitjançant cançons, jocs, DVDs, …, facilitant als alumnes situacions d’interacció i comunicació.

Hem participat en dues convocatòries de Projectes d’Innovació (PELE):

  • Let’s have fun learning English (2006-2009)
  • English across the curriculum (2009-2012)

Incorporem un auxiliar de conversa nadiu des de P4.

Treballem l’speaking en grups de conversa reduïts.

S’incorpora el treball en llengua anglesa en un àrea no lingüística: Science.Topics

Celebració de les English Afternoons i l’English Day amb tota la comunitat educativa.

Intercanvi amb altres escoles europees que tenen com a segona llengua l’anglès a través del programa eTwinning.