Avaluació diagnòstica 3r

PROVA D’AVALUACIÓ DIAGNÒSTICA 3R CURS DE PRIMÀRIA
Tots els centres hem de fer una avaluació diagnòstica, centrada en les competències bàsiques del currículum que avalua l’assoliment de la competència comunicativa lingüística i de la competència matemàtica a la meitat del tercer curs d’educació primària.
Les proves i… Llegeix més»