Una manera didàctica i divertida perquè els nens i nenes d’educació infantil prenguin contacte amb les ciències d’una manera innovadora, ja des de l’entrada dels nens i nenes a l’escola. Amb les seves activitats i experiències volem desvetllar la seva curiositat, la imaginació i l’esperit crític, avançant en els coneixements físics i lògics, fent que:

  • S’habituïn a treballar experimentalment afavorint la seva activitat com a investigadors (observant, descrivint, formulant hipòtesis, comprovant, etc.).
  • Utilitzin la imaginació per tal de descobrir i indagar els fenòmens físics i naturals que ens envolten.
  • S’interessin en conèixer i intercanviar vivències i opinions amb els companys.
  • Extreguin petites conclusions com a resultat de les experiències.
  • Apliquin a noves situacions els conceptes i estratègies apreses anteriorment.