Què avaluem a cada curs?

A continuació podeu trobar els continguts (què treballem) i els criteris (què avaluem) de cada curs.
Aquests criteris i continguts poden variar de trimestre segons els projectes que es treballin, segons la durada del trimestre i segons les sortides i tallers programats.
Aquestes variacions s’aniran comunicant amb les actualitzacions dels blogs de cada cicle.

 

P3       P4     P5

1r        2n      3r

4t                

Eleccions Consell Escolar

Aquest any hi ha eleccions al Consell Escolar. Del sector pares s’han de renovar 4 places.
Per presentar la vostra candidatura, heu d’omplir el full oficial que us donarem a secretaria o a direcció i portar una fotografia recent. Teniu de plaç fins el 20 de novembre.
Us recordem que, tot i haver format part del Consell Escolar, podeu tornar a presentar la vostra candidatura.

D’altra banda, teniu penjat el cens de pares i mares al suro del costat del menjador, per a revisar que les vostres dades siguin correctes. En cas d’alguna errada, ppodeu presentar alegacions fins el dia 9 de novembre. Aqui trobareu el link al calendari d’actuacions.

Us recordem la impotància de participar com a candidat i com a votant. És important que hi hagi més candidatures que places vacants, per poder cobrir possibles baixes.