RECONEIXEMENT DE PRÀCTIQUES EDUCATIVES DE REFERÈNCIA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

L’objecte és reconèixer i certificar pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica consolidades i vinculades al projecte educatiu de centre i que evidencien una millora educativa, d’acord amb la modalitat prevista a l’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de… Llegeix més»

FORMACIÓ COVID-19

Dilluns 7 de setembre comença el Pla formatiu per a les escoles vinculat al COVID-19.
El Departament d’Educació i /Salut presenten un pla de formació per atendre les necessitats de formació dels equips dels centres educatius en relació amb la pandèmia. La formació està dividida en… Llegeix més»

SETMANARI NOVA CONCA 07/02/2020

El setmanari Nova Conca fa ressò de la formació permanent del claustre de mestres i del certificat d’Innovació per al projecte de ràdio a l’escola.

Un curs d’intercanvi d’experiències i vivències que ens permeten créixer i enriquir-­nos com a professionals del món educatiu, per tal de… Llegeix més»

FORMACIÓ PERMANENT A L’ESCOLA MARTÍ POCH I CERTIFICAT D’INNOVACIÓ PEL PROJECTE DE RÀDIO A L’ESCOLA

La formació permanent del professorat és un instrument revitalitzador de la mateixa tasca docent, una gran oportunitat per poder actualitzar els coneixements. Enguany, per tal de millorar i seguir aprenent, el claustre de mestres de l’Escola Martí Poch realitza visites a diversos centres educatius de… Llegeix més»