RECONEIXEMENT DE PRÀCTIQUES EDUCATIVES DE REFERÈNCIA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

L’objecte és reconèixer i certificar pràctiques educatives de referència d’innovació pedagògica consolidades i vinculades al projecte educatiu de centre i que evidencien una millora educativa, d’acord amb la modalitat prevista a l’article 2 de l’Ordre ENS/303/2015, de 21 de… Llegeix més»

SETMANARI NOVA CONCA 07/02/2020

El setmanari Nova Conca fa ressò de la formació permanent del claustre de mestres i del certificat d’Innovació per al projecte de ràdio a l’escola.

Un curs d’intercanvi d’experiències i vivències que ens permeten créixer i enriquir-­nos com a professionals del món educatiu, per tal de… Llegeix més»