Preinscripció curs 2018-2019

 

Dilluns

18

Dimarts

19

Dimecres

20

Dijous

21

Divendres

22

Dilluns

25

Dimarts

26

10

a

13

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

16

a

19

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

GES

Accés a grau superior

Accés a Universitat

Anglès

Informàtica

L’alumne ha de portar:

  • Original i fotocòpia del DNI i de la TISS. Si l’adreça del DNI no és la correcta ha de portar un volant d’empadronament.
  • Certificat dels estudis fets.
  • Si encara no ha complert els 18 anys, ha de venir acompanyat pel pare/mare, amb el DNI d’aquest/a i el llibre de família (original i fotocòpia).
  • Més informació referent a la preinscripció.