ELS MILLORS DESITJOS PER AL 2017!


CAMPANYA DE RECICLATGE DE RESIDUS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS (REE)

contenidor

Us voleu desfer d’aparells elèctrics i electrònics, inclosos els mòbils?

NO ELS LLANCEU a les escombraries.

Depositeu-los la setmana del 9 al 13 de gener de 2017 al contenidor específic que hem col·locat l’institut.


CALENDARI DE RECUPERACIONS DE MATÈRIES PENDENTS D’ESO (gener 2017)

CALENDARI DE RECUPERACIONS DE MATÈRIES PENDENTS DE BATXILLERAT (febrer 2017)

MATERIALS DE RECUPERACIÓ DE TECNOLOGIES

1r ESO / 2n ESO / 3r ESO


RESULTATS DE LES ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2016

 

FP Dual

El dia 17 de novembre del 2016, la Consellera d’Ensenyament, la Sra. Meritxell Ruiz i Isern, va visitar l’empresa Jovi S.A.en el marc de la col.laboracio d’aquesta empresa amb l’Institut La Romànica, fruit de l’FP Dual.

En aquesta visita, la Consellera va bescanviar opinions sobre… Llegeix més»