El nom de les cases de Butsènit

A l’Entorn Virtual d’Aprenentatge tenim recollit aquest treball.

Crida

Llegeix diversos cops el text de la crida. Fixa’t en la puntuació i fes l’entonació adequada. Seguidament repartirem els paràgrafs i farem dos enregistraments.

Fitxa trucada telefònica

Entre tots i totes hem d’elaborar un text que ens ajudi a l’hora de fer l’enquesta telefònica. Posteriorment escollireu quatre cases, on haureu de trucar.

Treball d’investigació

Document que anem elaborant a partir de la recerca de cadascú.


Seu electrònica del cadastre. Saps què és el cadastre? Ara ho aprendràs!
Localitza casa teva i mira quina és la seva superfície. Fes una impressió de pantalla.


Amb el Google Earth pots cercar la teva casa. Aquestes són imatges del terme de Butsènit.


Núvol de paraules col·laboratiu amb Mentimeter

Repartiren les cases per ordre alfabètic i cadascú n’escriurà deu noms a l’adreça de sota.

https://www.menti.com/mbbhassp9u


Mapa conceptual online amb bubblus.us

Elegireu un dels orígens dels noms de les cases de Butsènit i completareu el mapa conceptual amb exemples.

Pictogrames de les cases del poble

Cadascú ha d’elaborar els pictogrames que ha escollit.

Carpeta dels pictogrames

Localització i mesura amb Google My Maps

Localitza i mesura els carrers del teu poble.

Carpeta mesura carrers.Gràfics amb Excel

Carpeta gràfics

Treball de camp

Sortida pel poble. Distribució dels carrers i comprovació in situ.

Sortida 19/02/2021Guia carrers de Catalunya

Escenari col·laboratiu amb Mobile History Maps

Localitzareu al mapa els espais d’interès.

https://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/2157/showedit#

Enregistrament de rodolins amb Vocaroo

Obra l’adreça de sota i enregistra els teus rodolins. Baixa els àudios i guarda’ls a la teva carpeta.

https://vocaroo.com/

Vocaroo

Carpeta amb els àudios dels rodolins

Llistat de rodolins

Proposta a l’Ajuntament

Després del treball de camp, s’observa que a Butsènit no hi ha cap espai dedicat a un personatge femení, i es decideix fer una carta a l’Ajuntament de Montgai proposant el nom de “Mirador de la Dona”, al mirador que hi ha prop de la zona esportiva i de l’escola. Abans s’envia un correu electrònic a les famílies. Fotos signatura carta

Galeria de fotografies i Fitxes informatives

Joc col·laboratiu online amb Wordwall

https://wordwall.net/

Pinzellades d’història
Treball de Butsènit del curs 1983-1984

Fes una ullada a la nostra història!


Mapes històrics


Adreça del mapa.

Esquema i joc del 1994

A veure si endevines el nom de les cases!

El que hem après

Programació

 

A rose with silk paper…

To celebrate Sant Jordi we have made a rose with silk paper and straws. We also have created a funny bookmark. Look!

“The world is a book and those who do not travel read only one page” (St. Augustine)

Per celebrar Sant Jordi hem fet una rosa amb paper de seda i palletes. També hem realitzat un punt de llibre molt divertit. Mireu!

Feliç Sant Jordi a tothom!

“El món és un llibre i aquells que no viatgen només llegeixen una pàgina” (Sant Agustí)


Our town

Look! We have created our towns using paper houses. We have houses, streets, churches, parks… All in miniature!

Mireu! Hem creat els nostres pobles utilitzant cases de paper. Tenim cases, carrers, esglésies, parcs… Tot en miniatura!