Funcionament

Normes d’ús i préstec

A la sala s’ha de mantenir el silenci per tal de no trencar el clima de treball i d’estudi.

El període de préstec és de 30 dies i el nombre  màxim de llibres és de 3.

La biblioteca és un espai dedicat a la lectura, l’estudi i la recerca del tot el col·lectiu d’alumnes i professorat del centre.

Activitats principals:

Club de lectura: recomanació de llibres per animar a la lectura i compartir

Celebració de diades: festes populars…

Bibliopati: Dos dies a la setmana s’obre la biblioteca durant el pati.

Visita d’autors: compartir la lectura dels seus llibres i la seva obra.

– Exposicions temàtiques i novetats: presentacions de llibres i diversitat de continguts.

El llibre de la meva vida: projectem la lectura a l’entorn proper compartint l’opinió dels nostres amics i familiars.