Vida social

logo-vs_p

D’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, el Departament d’Ensenyament vol impulsar el Servei comunitari per als alumnes de secundària obligatòria amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

El Servei comunitari es desenvolupa en el marc curricular i mitjançant la metodologia d’aprenentatge i servei. Pretén desenvolupar la competència social i ciutadana dels alumnes i respon a la idea que l’educació és una eina de millora social, orientada a formar éssers complets, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral.