Biblioteca puntedu

El Programa de biblioteca escolar “puntedu”, un espai de coneixement i aprenentatge, inclòs en el marc dels Programes d’Innovació Educativa té per objectiu potenciar la biblioteca escolar dels centres educatius de Catalunya. Aquesta s’entén com un recurs fonamental per a l’adquisició de les competències bàsiques i el desplegament dels continguts curriculars, i com un element clau en l’assoliment de l’hàbit lector, la competència informacional i l’adquisició d’aprenentatges autònoms.

Les funcions del programa queden recollides en aquest decàleg:

cartellBIBLIOTEQUES3