Informació general de 1r

Previsió de sortides

Sortida Data Departament responsable

Previsió de tallers

Nom del taller Temàtica Data Durada Promotor

Matèries optatives

Matèria (1era franja) Professor/a Matèria (2ona franja) Professor/a
Francès Sonia Casanovas Bon ús de les TIC Susana Parra
Bon ús de les TIC Susana Parra Francès Sonia Casanovas

Matèries Alternatives

Míriam Delgado
Emma Garcia

Treball de síntesi

Data Temàtica
Presentació oral

Recuperacions

1r Trimestre 13 al 17 de gener
2n Trimestre 14 al 17 d’abril
3r Trimestre 22 i 23 de juny