Informació general de 4t

Previsió de sortides

Sortida Data Departament responsable

Previsió de tallers

Nom del taller Temàtica Data Durada Promotor

Modalitats

Alternativa

Viatge de 4t d’ESO

Data Destí

Recuperacions

1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
Matèries de cursos anteriors