Informació general de 2n

Previsió de sortides

Sortida Data Departament responsable

Previsió de tallers

Nom del taller Temàtica Data Durada Promotor

Matèries optatives

Matèria ( 1era franja ) Professor/a Matèria (2ona franja ) Professor/a

Matèries Alternatives

Treball de síntesi

Data Temàtica


Recuperacions

1r Trimestre
2n Trimestre
3r Trimestre
Matèries de cursos anteriors