Reunions inici de curs

Les reunions de pares i mares d’inici de curs es faran:

1r i 3r d’ESO………….dilluns 26 de setembre a les 18:15 h

2n i 4t d’ESO…………dilluns3 d’octubre a les 18:15 h

Us hi esperem!

Coordinació Pedagògica de l’institut Can Record

BEQUES NEE curs 2016-2017

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER A ALUMNES AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU CURS 2016-2017

Ha sortit la convocatòria dels ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2016-2017:

  • Ajuts directes per a alumnes (inclosos els que tenen TDAH) que necessiten suports determinats i atencions educatives específiques derivades d’una discapacitat o d’un trastorn greu de la conducta, durant tota l’escolarització o només durant un període.
  • Subsidis per a necessitats educatives especials derivades d’una discapacitat o un trastorn greu de la conducta per a famílies nombroses.
  • Ajuts per a programes específics complementaris a l’educació reglada per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associat a altes capacitats intel·lectuals.

 

Podeu trobar tota la informació i  accedir al formulari a través del següent enllaç:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/beques

Recordeu que en cas que el sol·licitant no disposi de signatura aceptada per la seu electrònica, una vegada emplenada la sol·licitud telemàtica, cal que imprimiu el model de sol·licitud i el presenteu degudament signat i amb la documentació que calgui adjuntar a la secretaria del centre abans del  29 de setembre de 2016 .

Per qualsevol dubte o per presentar la beca podeu venir  a la secretaria del centre els dilluns i els dimecres de les 8 a les 14:00   i demaneu per la Marissa.

És molt important que no espereu l’últim dia per evitar quedar fora del  termini de la  convocatòria per manca d’algun requisit i no tenir temps de solventar-ho.

Secció d’Institut Can Record