Grups estables

Quan es parla de grup estable, hi ha un nombre màxim d’alumnes?

Sí, el nombre d’alumnes per un grup classe segons el que està establert en la normativa.

A un grup estable hi pot anar més d’un docent?

Sí, i el o la docent que no forma part del grup estable ha de respectar sempre les mesures de protecció establertes.

Quins docents formen part d’un grup estable?

Poden formar part d’aquest grup estable altres docents o personal de suport educatiu i a l’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup. Un docent i un o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.

Es mantenen les especialitats per actuar en els diferents grups?

Sí, es mantenen. Pot haver atenció de professorat especialista en més d’un grup, respectant sempre les mesures de protecció establertes.​​

Es poden fer grups estables que tinguin alumnes de diferents cursos?

Sí, es poden fer grups estables amb alumnes de diferents nivells educatius per criteris pedagògics o d’organització.

“Un docent i un o una professional de suport educatiu només pot formar part d’un únic grup estable.” Cal interpretar, doncs, que si fa falta un vetllador o vetlladora a més d’un alumne no podem compartir-lo?

Efectivament, un professional només pot formar part d’un grup estable, però també pot treballar amb altres grups mantenint les mesures de seguretat.

Si un grup estable esta atès pel tutor o tutora més un altre docent, en cas que el tutor tingui reducció de jornada aquest grup pot ser atès per tres docents (dos fent funció de tutors)?

Sempre que no sigui inviable, cal adoptar les mesures organitzatives adients per tal que els docents que assumeixin tutories de grups estables ho siguin a jornada completa i siguin els mínims possibles. En cas contrari, només tindrà la consideració de tutor o tutora del grup estable un dels docents assignats al grup.

És viable una organització de centre en què una persona especialista pugui desenvolupar la seva activitat en dos o tres cursos diferents, cosa que implicaria participar en 7 o 8 grups estables?

És viable, però poc recomanable; cal concentrar sempre que sigui possible la dedicació lectiva del professorat especialista en el mínim nombre de cursos diferents.​

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>