Les Famílies i l’AMPA

Les famílies dels alumnes són una peça clau en la feina que fem a l’Institut. Professorat, alumnat i famílies som socis en el projecte comú. Per conèixer més a fons el que fan aquestes famílies implicades o participar d’aquest projecte,

podeu contactar a l’adreça ampamartaestrada@hotmail.com

I seguir-los a l’Instagram de l’AMPA, a: @ampamartaestrada

[Secció en construcció]