Les Famílies i l’AMPA

Les famílies dels alumnes són una peça clau en la feina que fem a l’Institut. Professorat, alumnat i famílies som socis en el projecte comú. Per conèixer més a fons el que fan aquestes famílies implicades o participar d’aquest projecte,

Els membres de la Junta de l’AMPA són:

Alba Hernández (Presidenta)
Sandra Sacrest (Vicepresidenta)
Carles Requena (Tresorer)
Alícia Tomàs (Secretària)
Maria Jesus Bermúdez (Vocal i representant de l’Ampa al Consell Escolar)
Núria Teis (vocal)
Olga Lecina (vocal)

  • Correu electrònic de l’AMPA:  ampa@insmartaestrada.cat
  • Instagram de l’AMPA: @ampamartaestrada
  • Twitter de l’AMPA: @amartaestrada