Llegim! del 25 al 29 d’abril 2016. Tecnologia

 
1r ESO:

 • “Adéu a la bombeta”
  • Autor: E. Nogueira
  • Llengua: català
  • Font: llibre de text Enginy

2n ESO:

 • “Teixits intel·ligents”
  • Autor: R. Martínez
  • Llengua:català
  • Font: llibre de text Enginy

3rESO: