Consell escolar

Composició:

 Carme Caballer Llopis President (directora del centre)
Carlos Salvadó Rosell Cap d’estudis
Maribel Ramón Abellà Representant Ajuntament
Joaquim Alonso Elias Representant sector professors
Tomàs Camacho Molina Representant sector professors
Alfredo Lluch Verge Representant sector professors
Francesc Reverter Sabaté Representant sector professors
J.Lluís Agudo Juan Representant sector professors
Josep Casanova Pairaló Representant sector professors
Cloe Sancho Reverter Representant sector alumnes
Joan Cuadrado Molina Representant sector alumnes
Ariadna Nolla Rull Representant sector alumnes
Anna Juan Escámez Representant sector pares/mares
Maria Cinta Sancho Fibla Representant sector pares/mares
Imma Esteller Gil Representant AMPA
Judith Navarro Pedro Representant personal USEE
Jeane Madé Medina Representant sector PAS
Xavier Rovira Sanz Secretari

 Comissió permanent:

Carme Caballer Llopis President (directora del centre)
Carlos Salvadó Rosell Cap d’Estudis
Imma Esteller Gil Representant pares
Josep Casanova Pairaló Representant professorat
Joan Cuadrado Molina Representant alumnes
Xavier Rovira Sanz Secretari del centre

 Comissió econòmica:

Carme Caballer Llopis President (directora del centre)
Anna Juan Escámez Representant pares
Joaquim Alonso Elias Representant professorat
Ariadna Nolla Rull Representant alumnes
Xavier Rovira Sanz Secretari (secretari/a del centre)

 Comissió de convivència:

Carme Caballer Llopis President (directora del centre)
Carlos Salvadó Rosell Cap d’estudis
J.Lluís Agudo Juan Representant professorat
Maria Cinta Sancho Fibla Representant pares/mares
Cloe Sancho Reverter Representant alumnes

Responsable d’impulsar mesures educatives de foment per la igualtat real i efectiva entre homes i dones: Judith Navarro Pedro