Secretaria

En els centres d’ensenyament secundari, la secreraria és l’agent de gestió administrativa visible, per tant, és bàsic que la seva presència a la web sigui un dels elements de navegació principals. És important que la informació s’exposi de forma clara, a fi de facilitar la usabilitat de l’espai. La informació d’aquesta secció hauria d’incloure:

  • Correu comunicació i tràmits online:
    secretaria@institutsolderiu.cat
  • Horari d’atenció:
Matins de dilluns a divendres: de 10.30h  a  13.00h
Tarda de dimecres: 15.30h a 17.30h
  • Tràmits (sol·licitud de certificats…)
  • Preinscripció i Matrícula
  • Documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)
  • Beques i ajuts
  • Proves d’accés als cicles formatius
  • etc.