Sòl-de-News

La Revista de l’Institut ara s’anomena: Sòl-de-News. Aquí podem accedir a les noves publicacions i també a les de La Revista:

Al mateix temps, deixem el recull de les revistes de l’institut publicades des del curs 2001-2002 fins a l’actualitat en format PDF.