Organigrama

 

L’organigrama de càrrecs directius i de coordinació per al curs 2020-2021 és el següent:

Equip de direcció professor/a
Directora Sra. Carme Caballer
Secretari Sr. Xavier Rovira
Cap d’Estudis Sr. Carlos Salvadó
Coordinadora Pedagògica Sra. Lidón Altava

 

Equip de coordinació professor/a
Coordinació ESO Sr. Josep Casanova (3r i 4tESO) i Sra. Neus Barrera (1r i 2nESO)
Coordinació Activitats Extraescolars Sra. Pili salvadó
Coordinació TIC Sr. David Panisello
Coordinació LIC Sra. Josefa Reverter
Coordinació Riscos Sr. Alfredo Lluch
Coordinació Batxillerat (coord.Biblioteca) Sra. Olga Reverter
Coordinació FCT-FP dual Sr. Ximo Alonso
Cap Departament de Ciències Sra. Anna Valle
Cap Departament d’Antropologia Sr. Manel Esteve
Cap Departament d’Expressió Sr. Celestí Badal
Cap Departament de Llengües Sra. Marga Gil
Cap Seminari IA Sra. Maria Pilar Juan
Cap Departament de Ll.Estrangeres Sra. Àngels Ferreres
Cap Departament de Matemàtiques Sr. Jordi Segarra
Cap Departament d’Orientació Sra. Ester Vicedo
Cap Departament de Tecnologia Sr. Albert Barceló
Cap Departament de Manteniment Sr. Joaquín Alonso

 

Equip de tutoria professor/a
TUT 1ESO A Sr. Manel Llarch
TUT 1ESO B Sra. Irene Justo
TUT 1ESO C Sra. Núria Gil
TUT 1ESO D Sra. Pilar Beltran
TUT 2ESO A Sr. Jordi Arasa / Sr. Pep Casanova
TUT 2ESO B Sra. Pilar Peris / Sra. Elsa Espelt
TUT 2ESO C Sra. Anna Sanz /Sr. Mario Domenech
TUT 3ESO A Sr. Xavier Vidal
TUT 3ESO B Sr. Isidre Muñoz
TUT 3ESO C Sr. Ximo Garcia
TUT 4ESO A Sra. Verònica Martínez
TUT 4ESO B Sra. Carme Pérez
TUT 4ESO C Sra. Lidón Puchol
TUT SIEI Sra. Andrea Rodríguez
TUT 1BAT A/B Sra. Cristina González
TUT 2BAT A Sr. Xavier Rech
TUT 1 IME Sr. Manel  Canalda
TUT 2 IME Sr. Julià Bonfill
TUT 1 VDS Sra. Núria Piñol