Organigrama

 

L’organigrama de càrrecs directius i de coordinació per al curs 2019-2020 és el següent:

Equip de direcció professor/a
Directora Sra. Carme Caballer
Secretari Sr. Xavier Rovira
Cap d’Estudis Sr. Carlos Salvadó
Coordinadora Pedagògica Sra. Azucena Serrat

 

Equip de coordinació professor/a
Coordinació ESO Sr. Josep Casanova (3r i 4tESO) i Sra. Neus Barrera (1r i 2nESO)
Coordinació Activitats Extraescolars Sra. Pili salvadó
Coordinació TIC Sr. David Panisello
Coordinació LIC Sra. Josefa Reverter
Coordinació Riscos Sr. Alfredo Lluch
Coordinació Batxillerat Sr. Tomàs Camacho
Coordinació FCT-FP dual Sr. Ximo Alonso
Cap Departament de Ciències Sra. Anna Valle
Cap Departament d’Antropologia Sra. Verònica Martínez
Cap Departament d’Expressió Sr. Celestí Badal
Cap Departament de Llengües Sra. Marga Gil
Cap Seminari LC (coord.Biblioteca) Sra. Olga Reverter
Cap Departament de Ll.Estrangeres Sra. Ariadna Asnà
Cap Departament de Matemàtiques Sra. Lidón Altava
Cap Departament d’Orientació Sra. Begoña Fuster
Cap Departament de Tecnologia Sr. Albert Barceló
Cap Departament de Manteniment Sr. Joaquín Alonso

 

Equip de tutoria professor/a
TUT 1ESO A Sra. Marina Martínez
TUT 1ESO B Sra. Belén Martí
TUT 1ESO C Sr. Esther Santos
TUT 2ESO A Sra. Núria Gil
TUT 2ESO B Sr. Isidre Muñoz
TUT 2ESO C Sra. Anna Sanz
TUT 3ESO A Sra. Àngels Ferreres
TUT 3ESO B Sr. Joaquim Garcia
TUT 3ESO C Sra. Lidón Puchol
TUT 4ESO A Sr. Lluís Agudo
TUT 4ESO B Sr. Manel Martí
TUT 4ESO C Sra. Cristina González
TUT SIEI Sra. Estela Giner
TUT 1BAT A/B Sra. Maria Serral
TUT 2BAT A Sr. Tomàs Camacho
TUT 1 IME Sr. Claudi Pallarès
TUT 2 IME Sr. Julià Bonfill